SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-12-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-13-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-11-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-10-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-09-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-12-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-13-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-11-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-10-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-09-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU6S
SUN-UV-SUN6S-48w-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU6S

دستگاه یووی ال ای دی UV – LED ناخن 48 وات مدل 6S سان | SUNSUN UV SUN6S 48w Smart UV LED Nail Lamp


450,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 26 شهریور, 1399

دستگاه UV در حرفه کاشت ناخن و در کاشت ژله ای کاربرد دارد، این دستگاه در مدلهای مختلف با ولتاژهای متفاوت، صفحه های دیجیتالی، معمولی و رنگ های متنوع در بازار موجود می باشد. این دستگاه با تابش اشعه ماوراء بنفش، ژل ناخن را در نوک انگشتان خشک میکند و لازمه کار کاشت ناخن می باشد و شما آنها را میتوانید در سالن های کاشت ناخن پیدا کنید