TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-01-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-02-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-03-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-04-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-05-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-06-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-07-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-08-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-09-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-10-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-11-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-12-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-13-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-14-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-15-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-16-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-01-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-02-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-03-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-04-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-05-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-06-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-07-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-08-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-09-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-10-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-11-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-12-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-13-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-14-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-15-TFJPM
TOOFACED-JUST-PEACHY-MATTES-16-TFJPM

پالت سایه مات JUST PEACHY توفیسد | TOO FACEDTOOFACED JUST PEACHY MATTES


90,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

این پالت شامل 12 رنگ سایه مات با رنگ هایی تیره و روشن است که در سه ردیف برای پیشنهاد سه آرایش چشم مناسب روز و شب در کنار هم قرار گرفته اند. ساختار این سایه به گونه ای است که به راحتی روی پوست بلند می شود. رنگدانه های قوی امکان استفاده طولانی مدت را فراهم می کند و با هر بار استفاده پودر نمی شود.