STARSCOLOR-Eyelash-GLUE-Primer-15ml-01-EGP
STARSCOLOR-Eyelash-GLUE-Primer-15ml-02-EGP
STARSCOLOR-Eyelash-GLUE-Primer-15ml-05-EGP
STARSCOLOR-Eyelash-GLUE-Primer-15ml-04-EGP
STARSCOLOR-Eyelash-GLUE-Primer-15ml-01-EGP
STARSCOLOR-Eyelash-GLUE-Primer-15ml-02-EGP
STARSCOLOR-Eyelash-GLUE-Primer-15ml-05-EGP
STARSCOLOR-Eyelash-GLUE-Primer-15ml-04-EGP

پرایمر چسب مژه استارزکالرز | STARSCOLORSSTARSCOLORS Eyelash GLUE Primer 15ml


150,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 19 خرداد, 1398

مورد استفاده جهت پاک کردن چربی ها ، گرد و غبار و استریلیزه کردن مژه ها قبل از عملیات اکستنشن می باشد. استفاده از این محصول موجب افزایش دوام عملیات اکستنشن می گردد. چشمان فرد در طول عملیات پرایمر و نیز تا پایان خشک شدن مواد روی مژه ها می بایستی به صورت کامل بسته نگه داشته شود.