SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-09-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-10-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-09-SU2C
SUN-UV-SUN2C-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-10-SU2C

دستگاه یووی ال ای دی UV – LED ناخن 48 وات مدل 2C سان | SUNSUN UV SUN2C 48W Professional UV LED Nail Lamp


450,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

دستگاه UV وسیله ایست که امواج ماوراء بنفش(Ultraviolet)تولید میکند و در اکثر سالنهای مراقبت و زیبایی ناخن برای خشک کردن انواع لاک ژل ها استفاده می گردد.