SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-11-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-10-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-09-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-11-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-10-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-09-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU3
SUN-UV-SUN3-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU3

دستگاه یووی ال ای دی UV – LED ناخن 48 وات مدل 3 سان | SUNSUN UV SUN3 48W Smart UV LED Nail Lamp


535,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

دستگاه UV وسیله ایست که امواج ماوراء بنفش(Ultraviolet)تولید میکند و در اکثر سالنهای مراقبت و زیبایی ناخن برای خشک کردن انواع لاک ژل ها استفاده می گردد.