SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-09-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-09-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU4S
SUN-UV-SUN4S-48W-Smart-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU4S

دستگاه یووی ال ای دی UV – LED ناخن 48 وات مدل 4S سان | SUNSUN UV SUN4S 48W Smart UV LED Nail Lamp


540,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

دستگاه UV وسیله ایست که امواج ماوراء بنفش(Ultraviolet)تولید میکند و در اکثر سالنهای مراقبت و زیبایی ناخن برای خشک کردن انواع لاک ژل ها استفاده می گردد.