SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-13-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-12-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-11-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-10-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-09-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-13-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-12-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-11-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-10-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-09-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU5
SUN-UV-SUN5-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU5

دستگاه یووی ال ای دی UV – LED ناخن 48 وات مدل 5 سان | SUNSUN UV SUN5 48W Professional UV LED Nail Lamp

(دیدگاه 1 کاربر)

350,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 25 دی, 1400

دستگاه UV وسیله ایست که امواج ماوراء بنفش(Ultraviolet)تولید میکند و در اکثر سالنهای مراقبت و زیبایی ناخن برای خشک کردن انواع لاک ژل ها استفاده می گردد.