SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU5P
SUNUV-SUN5-Plus-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU5P

دستگاه یووی ال ای دی UV – LED ناخن 48 وات مدل 5plus سان | SUNSUNUV SUN5 Plus 48W Professional UV LED Nail Lamp-


600,000 تومان 550,000 تومان

تخفیف : 50,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 17 اسفند, 1399

دستگاه UV وسیله ایست که امواج ماوراء بنفش(Ultraviolet)تولید میکند و در اکثر سالنهای مراقبت و زیبایی ناخن برای خشک کردن انواع لاک ژل ها استفاده می گردد.