SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-09-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-01-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-02-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-09-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-08-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-07-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-06-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-05-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-04-SU669
SUN-UV-SUN669-48W-Professional-UV-LED-Nail-Lamp-03-SU669

دستگاه یووی ال ای دی 48 وات مدل 669 سان | SUNSUN UV SUN669 48W Professional UV LED Nail Lamp


540,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

دستگاه UV وسیله ایست که امواج ماوراء بنفش(Ultraviolet)تولید میکند و در اکثر سالنهای مراقبت و زیبایی ناخن برای خشک کردن انواع لاک ژل ها استفاده می گردد.