SUN-UV-SUNmini-6w-Small-UV-LED-Nail-Lamp-01-SUM
SUN-UV-SUNmini-6w-Small-UV-LED-Nail-Lamp-02-SUM
SUN-UV-SUNmini-6w-Small-UV-LED-Nail-Lamp-06-SUM
SUN-UV-SUNmini-6w-Small-UV-LED-Nail-Lamp-05-SUM
SUN-UV-SUNmini-6w-Small-UV-LED-Nail-Lamp-04-SUM
SUN-UV-SUNmini-6w-Small-UV-LED-Nail-Lamp-03-SUM
SUN-UV-SUNmini-6w-Small-UV-LED-Nail-Lamp-01-SUM
SUN-UV-SUNmini-6w-Small-UV-LED-Nail-Lamp-02-SUM
SUN-UV-SUNmini-6w-Small-UV-LED-Nail-Lamp-06-SUM
SUN-UV-SUNmini-6w-Small-UV-LED-Nail-Lamp-05-SUM
SUN-UV-SUNmini-6w-Small-UV-LED-Nail-Lamp-04-SUM
SUN-UV-SUNmini-6w-Small-UV-LED-Nail-Lamp-03-SUM

دستگاه یووی ال ای دی 6 وات مدل mini سان | SUNSUN UV SUNmini 6w Small UV LED Nail Lamp


دستگاه UV وسیله ایست که امواج ماوراء بنفش(Ultraviolet)تولید میکند و در اکثر سالنهای مراقبت و زیبایی ناخن برای خشک کردن انواع لاک ژل ها استفاده می گردد.