DON-Rubber-latex-glue-1g

چسب موقت یکبار مصرف کاشت مژه دان | DONDON Rubber latex glue 1g


2,000 تومان

چسب مژه کوچک یک گرمی دان – don در کم ترین زمان ممکن مژه های مصنوعی را بدون آسیب به مژه های طبیعی برروی مژه می چسباند، ضد آب است و با رطوبت یا اشک خاصیت خود را از دست نم دهد و همچنین بعد از استفاده به راحتی با آب گرم کنده می شوند.