DR-MORNING-STAINLESS-STEEL-REMOVE-CUTICLES-NIPPER-01-DMSN
DR-MORNING-STAINLESS-STEEL-REMOVE-CUTICLES-NIPPER-02-DMSN
DR-MORNING-STAINLESS-STEEL-REMOVE-CUTICLES-NIPPER-01-DMSN
DR-MORNING-STAINLESS-STEEL-REMOVE-CUTICLES-NIPPER-02-DMSN

نیپر ناخن دسته استیل دکتر مورنینگ | DR MORNINGDR MORNING STAINLESS STEEL REMOVE CUTICLES NIPPER


50,000 تومان

نیپر دکتر مورنینگ یا گوشه گیر ناخن یکی از وسایل اولیه و ضروری مانیکور می باشد. از این وسیله جهت از بین بردن و کوتاه کردن کوتیکول های دور ناخن در مانیکور و کاشت ناخن استفاده می شود. یکی از نکات بسیار مهم در انتخاب نیپر مناسب تیزی و روانی آن است اگر نیپر مورد استفاده شما کند باشد باعث ایجاد درد و خون ریزی در اطراف ناخن می گردد.