چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS
چسب مژه قوی 3 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORS

چسب مژه قوی 8 ثانیه ای مدل LONG LASTING استارزکالرز | STARSCOLORSStars Colors LONG LASTING ULTRA STICK SILVER EYELASH EXTENTION GLUE XGA-005


300,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 20 مهر, 1399

چسب مژه از جمله ملزومات آرایشی است که همراه با مژه مصنوعی مورد استفاده خانم ها و آرایشگران حرفه ای قرار می گیرد. برای انتخاب چسب مژه ی مناسب بایستی دقت های بسیاری اعمال شود، چرا که یکی از حساس ترین اقلام آرایشی است.

.خشک شدن 8 ثانیه ای
.بدون ایجاد حساسیت برای چشم
.بدون ریزش مژه ها
.بسته بندی حرفه ای